برای خرید اشتراک، پلن مورد علاقه خود را انتخاب نمایید.

اشتراک شش ماهه
181 روزه

فیلم

سریال

موزیک ویدئو

تمرینات ورزشی

سرگرمی کودک

پادکست

کتاب صوتی

1,800,000 تومان
اشتراک یک ساله
366 روزه

فیلم

سریال

موزیک ویدئو

تمرینات ورزشی

سرگرمی کودک

پادکست

کتاب صوتی

3,000,000 تومان
در صورت عدم رضایت از سرویس تا 7 روز امکان لغو سرویس و بازگشت وجه وجود دارد.